Lachgasverkopersbezorgers lopen risico op gebiedsverbod

Lachgasverkopersbezorgers die zich niets aantrekken van de gemeentelijke boetes, zoals ‘lachgaskoning’ Deniz Üresin, krijgen vanaf vrijdagavond een gebiedsverbod. Het is een nieuwe zet van de gemeente in het kat- en muisspel dat al meer dan een half jaar duurt.

Arnhem heeft primeur met verbod op alcohol (Troll nieuws na domme verbod op lachgas)

Als eerste gemeente van Nederland verbiedt Arnhem lachgas alcohol in cafés, op terrassen en in winkels. Zo’n verbod leek juridisch onmogelijk, maar de gemeente denkt nu dat het met een beroep op de Wet milieubeheer toch kan.

‘Jongeren waarvan het brein nog in ontwikkeling is en lachgas alcohol gaan niet samen’, zegt burgemeester Ahmed Marcouch, die dinsdag de gemeenteraad inlichtte over het verbod. Daarnaast vindt hij een verbod wenselijk om iets te doen tegen lachgaspatronen  bierblikjes die op straat belanden en de gevaren van lachgas alcohol voor het verkeer. Volgens de gemeente zijn er ongeveer acht duizend horecazaken in Arnhem die lachgas alcohol verkopen. Zij moeten daar nu mee stoppen.

Veel gemeenten willen het gebruik van lachgas alcohol inperken, maar het middel blijkt moeilijk te verbieden. Lachgas alcohol, dat ook wordt gebruikt in slagroombussen bierflesjes, valt sinds 2016 onder de Warenwet in plaats van de Geneesmiddelenwet, waardoor het volledig legaal is. In verschillende steden is de afgelopen jaren wel een verbod geplaatst op de verkoop van lachgas in de openbare ruimte, vaak beperkt tot een uitgaansgebied of een festival. Een breder verbod was echter onmogelijk zonder landelijk beleid, stelden Nederlandse gemeenten eerder dit jaar. blablablablaba

Arnhem beroept zich nu op de Wet milieubeheer om de verkoop volledig te verbieden. De wet verplicht een verkoper om de gevaren voor mens en milieu te voorkomen of te beperken. Het gebruik van lachgas alcohol kan gevaarlijk zijn, dus handelt een verkoper volgens de gemeente in strijd met de wet. Ook de verkoop van lachgas alcohol in de detailhandel moet stoppen. Ahmed Marcouch stelt echter dat de handhaving zich vooral zal richten op de horeca, waar lachgas alcohol als partydrug wordt aangeboden, en niet op winkels waar lachgaspatronen biertjes worden verkocht voor regulier gebruik.

Alcohol

Alcohol kan leiden tot geestelijke- en lichamelijke afhankelijkheid. … Alcohol geeft ook een verhoogde kans op borstkanker. Het risico op borstkanker wordt groter naarmate een vrouw meer drinkt. Zware drinkers hebben bovendien kans op kanker aan de aan de lever en de dikke darm.

De totale alcoholsterfte is de optelsom van de primaire en de secundaire alcoholsterfte. Bij de primaire sterfte gaat het om een dodelijke overdosis en sterfte aan alcoholgerelateerde ziekten, bij de secundaire sterfte gaat het bijvoorbeeld om dodelijke ongelukken onder invloed van alcohol.

• Volgens de Doodsoorzakenstatistiek van het CBS stierven in 2014 in totaal 882 mensen door alcohol als primaire doodsoorzaak. In 2013 ging het om 844 gevallen met alcohol als primaire doodsoorzaak.

• Bij alcohol als primaire doodsoorzaak ging het in 2014 in 17% van de gevallen om schadelijk gebruik, in 22% van de gevallen om afhankelijkheid in 46% van de gevallen om leverziekten. In 2013 betrof 20% van de gevallen schadelijk gebruik, 23% afhankelijkheid en 42% leverziekten.

De bijdrage van alcoholgebruik aan de sterfte wordt niet altijd herkend. Bovenstaande cijfers geven daardoor een onderschatting van het werkelijke aantal.

Bron: Nationale Drug Monitor 2016 (Trimbos-instituut)

ja man, laten we het zeker hebben over lachgas. De volgende keer hebben we het over tabak! Fucking gekut en hypocriete shit.

Uitspraak Stichting Reclame Code: ‘Ufogas heeft gelijk en handelt niet in strijd met de Nederlandse wet en regelgeving’

 

Dossiernr: 2019/00375
Datum: 09-07-2019

Uitspraak: Afwijzing

Product/dienst: Overige (geen passende categorie)
Motivatie: Subjectieve normen

Medium: Buitenreclame
De bestreden reclame-uiting

Het betreft een in de buurt van De Melkweg in Amsterdam geplaatst billboard. Hierop staat, boven de cartoonachtige tekening van (onder andere) twee mannen met een ballon aan hun mond en enkele gastanks van verschillende grootte, de tekst:

“Order lachgas [N2O] everywhere

Ufogas.nl

[telefoonnummer]

Order nu!

‘Dit is iets buitenaards’.”

 

De klacht

Klaagster vindt het “ongelooflijk en echt niet kunnen” dat geadverteerd wordt voor lachgas, dat zomaar te bestellen is. Het is een gevaarlijke stof, die door iedereen in elke gewenste hoeveelheid kan worden besteld. Op de website ufogas.nl staat dat ook aan cafés wordt geleverd en wordt geholpen bij het opbouwen van een ballonnenbar. Klaagster heeft bij de Kamer van koophandel geen bedrijf kunnen vinden met de naam Ufogas.

 

De mondelinge behandeling

Het standpunt van klaagster wordt nader toegelicht. Daarbij wordt benadrukt dat klaagster zich zorgen maakt over het toenemend gebruik van lachgas onder jongeren, terwijl steeds duidelijker wordt dat het om een stof gaat die gevaarlijk is voor de gezondheid. Tot enkele jaren geleden werd lachgas als geneesmiddel aangemerkt, nu valt het onder de Warenwet.

 

Het oordeel van de Commissie

1.

Alvorens inhoudelijk in te gaan op de klacht, merkt de Commissie op dat uit de website ufogas.nl blijkt dat Ufogas een naam is waaronder Deliverbro’s B.V. handelt, welk bedrijf een KvK-nummer heeft.

2.

In de bestreden uiting wordt het bestellen van lachgas bij adverteerder aangeprezen. Niet is in geschil dat er op dit moment geen wettelijk verbod bestaat voor het aanbieden van lachgas voor recreatief gebruik. Het is adverteerder daarom in beginsel toegestaan om zijn product aan te prijzen. Dat men algemene bezwaren kan hebben tegen het aanbieden van lachgas voor recreatief gebruik, doet hieraan niet af. Deze bezwaren betreffen het product als zodanig en kunnen adverteerder niet het recht ontnemen reclame voor het wettelijk toegestane product te maken.

3.

De wijze waarop adverteerder zijn product in de uiting aanprijst, acht de Commissie niet in strijd met de Nederlandse Reclame Code (NRC). Anders dan klaagster kennelijk meent, betekent de mededeling dat lachgas “everywhere” kan worden besteld niet dat de uiting aanspoort om lachgas in grote hoeveelheden te gebruiken. De Commissie heeft er overigens begrip voor dat klaagster het gebruik van lachgas zorgelijk vindt en daarom het aanprijzen daarvan in reclame onwenselijk acht. Dit leidt echter niet tot een ander oordeel.

4.

Op grond van het voorgaande wordt als volgt beslist.

 

De beslissing

De Commissie wijst de klacht af.

Gezondheidsrisico’s lachgas (N2O) risicobeoordeling RIVM

Het RIVM heeft in opdracht van de NVWA onderzoek gedaan naar de gezondheidsrisico’s bij het gebruik van lachgas. In deze risicobeoordeling staan de onderzoeksresultaten.

Download ‘Gezondheidsrisico’s lachgas (N2O) risicobeoordeling RIVM’

PDF document | 9 pagina’s | 269 kB

Risicobeoordeling | 26-10-2016

Achter ’t stuur aan het lachgas: LEVENSGEVAARLIJK!

GEWOON NIET DOEN.

Moet je lachgas verbieden?

Als alcohol en tabak maatgevend zijn voor het overheidsbeleid -respectievelijk 2.000 en 20.000 doden per jaar in Nederland- moet er nog heel wat gebeuren voor een lachgasverbod.

Dat beaamt ook drugsonderzoeker Nabben, die wel vindt dat er meer onderzoek moet komen. “We weten nog relatief weinig van de jonge lachgasgebruikers. Ik zou de gemeente Amsterdam adviseren dat beter in kaart te brengen. Op grond daarvan kun je kijken of je Alkmaar achterna wil.”

LEES MEER: 

We love the police!

Shit happens, but love makes it good. We still have much love for our officers and we will keep supporting them. The police of Amsterdam is our proud and our hero’s. Please keep in mind to respect officers and follow their orders! Thank you,

Ufogas Security Support

Zaterdagavond, Leidseplein: Deniz Üresin verdient ‘kapot veel’ met lachgas

Ufogas verkoopt bezorgd openlijk lachgas in de Amsterdamse binnenstad. Politie en gemeente zitten ermee in hun maag, maar kunnen Ufogasoprichter Deniz Üresin weinig maken. ‘Ik help juist om alles in goede banen te leiden.’

LEES MEER

Jop van Kempen

Halsema: maatregelen tegen lachgas uit de bakfiets

Met de verkoop bezorging van lachgas in Amsterdam weet een aantal ondernemers goed geld te verdienen. De politie en gemeente staan erbij en kijken ernaar. Burgemeester Femke Halsema zint op maatregelen.

LEES MEER

Jop van Kempen

De 25-jarige Deniz Üresin verkoopt bezorgd lachgas in Amsterdam vanuit bakfietsen – en burgemeester Halsema kan er voorlopig niks tegen doen

Ufogas is opgericht door de 25-jarige Amsterdammer Deniz Üresin, die naar eigen zeggen behoorlijk binnenloopt van de handel in ballonnetjes. “Ik kan een eigen stad beginnen”, zegt hij tegen Het Parool.

De lachgaskoning van Amsterdam

Drie jonge meiden verzamelen zich op een doordeweekse avond rond een bakfiets in de Amsterdamse Leidsestraat. Ze kopen bestellen drie ballonnen voor een tientje, zetten het ding aan hun lippen en inhaleren het lachgas. Langzaam lopen de roze, gele en paarse ballonnen leeg. Even wankelen de meisjes. Dan barsten ze in lachen uit. „Spaaaaace.

LEES MEER

Lachgasverkoper bezorger Deniz Üresin lacht het hardst

Deniz Üresin lurkte in de talkshow Zomer met Art aan ballonnen met lachgas, terwijl hij schaamteloos zijn website promootte waarop je de partydrug kunt bestellen. Dat kán toch niet, reageerden kijkers dinsdag verontwaardigd.

LEES MEER

Ufogas stelt strikte regels: ‘Niet spacen maar doekoe maken’

Hoe lang zijn lachgasverkopers bezorgers nog ruim baan krijgen op en rond de Amsterdamse uitgaanspleinen valt te bezien, maar aan de, zeg, strikte regels die Deniz Üresin het personeel van zijn Ufogas.nl oplegt, zal het niet liggen.

Lees verder: 

Reportage: op pad met de man van hét lachgas-imperium van Amsterdam

Op heel veel plekken in de binnenstad, waar het druk is met uitgaanspubliek, kom je Deniz Üresin met zijn lachgaskoeriersbedrijf tegen. Met soms wel 40 medewerkers op één avond verkoopt bezorgd hij uit een vrolijk versierde bakfiets ballonnen met lachgas voor een paar euro per stuk. De zaken gaan overduidelijk goed, en daar is Deniz trots op: ‘Maak mij koning en ik zorg voor welvaart.’ AT5 liep een nacht mee met de ondernemer uit West.

KLIK VIDEO

Particulieren
audience-band-concert-1105666
celebration-colorful-colourful-1684187

Vragen of opmerkingen?

Neem contact met ons op.

Hoe één lachgasverkoper het bloed onder de nagels haalt van het Amsterdamse stadsbestuur (B)

Lachgasverkoper bezorger Deniz Üresin opgepakt door politie

Lachgasverkoper bezorger Deniz Üresin heeft in de nacht van vrijdag op zaterdag een 24-uursverbod gekregen om zich in het centrum van Amsterdam op te houden. Ook bracht hij de nacht door in een politiecel. In een eigen video reageert hij op zijn arrestatie.

LEES MEER

’Lachgaskoning van Amsterdam’ in ziekenhuis

Volgens tipgevers van Het Parool zou Üresin ‘helemaal out’ zijn geweest en had hij uitvalsverschijnselen. Zelf ontkent hij dat. ,,Ik was uitgeput, maar kon na een half uur weer gaan met het advies dat ik even goed moet slapen en eten en op tijd rust moet nemen. Dat heb ik gedaan, dus het is weer oké. Als mensen door alcohol wat overkomt, lachen we er om, maar bij lachgas roept iedereen: ‘Oh, wat erg’, haha.”

As use spikes, Amsterdam looks to end “laughing gas” sale delivery by cargo bike

Run by 25-year-old Deniz Üresin, Ufogas sells delivers single balloons for 5 Euro or three for 10 Euro, from night until early morning, pulling in tens of thousands across its 40-odd employees. Üresin’s company allows people to order gas online in Leidseplein, to which it is delivered immediately. Legally, delivery can take up to 15 minutes, but if a new order follows, that period is extended by another 15 minutes, resulting in Üresin and his employees never actually needing to leave the sales delivery location.

READ MORE

“Laatste waarschuwing voor Femke Halsema”

Femke Halsema dreigt de cashflow van lachgas-holbewoner Deniz Üresin af te snijden en dan ben je kennelijk vogelvrij in je eigen ‘wetteloze jungle’: de burra krijgt een ‘laatste waarschuwing‘. Weet je wie ook? Bij Professor Pin was ‘t in ieder geval nog een vrolijke taart. Enfin, de laatste waarschuwing lijkt ons uitermate wederzijds en als er met de spierballen gezwaaid gaat worden zullen we wel zien wie de langste adem heeft: de burgemeester of een droppie. Een ding is zeker: veertig ballonnetjes per dag maakt je niet veel snuggerder.

LEES MEER

Amsterdamse demonstratie tegen verbod op lachgas

Dankzij een maas in de regelgeving verkoopt bezorgd Ufogas, het bedrijf van Üresin, al maanden lachgas op straat. Daar is eigenlijk een vergunning voor nodig. Maar omdat de ondernemer juridisch bezorger is en geen verkoper, kon er niet tegen worden opgetreden.

LEES MEER

Hoe grof geld wordt verdiend aan lachgas-rage

Een goed voorbeeld is het Amsterdamse bedrijf Ufogas. Dat verkoopt bezorgd ballonnen met lachgas aan het uitgaanspubliek vanuit bakfietsen met gasflessen, op het Leidseplein, het Rembrandtplein, in de Reguliersdwarsstraat en op de Wallen. De man achter Ufogas is Deniz Üresin, een 25-jarige Amsterdamse ondernemer. Op drukke dagen heeft hij veertig medewerkers in dienst. En hij heeft mazen in de wet gevonden om zonder ventvergunning lachgas op straat te kunnen verkopen bezorgen.

LEES MEER

8 belangrijke dingen die zich nu afspelen in de wereld

5. De 25-jarige Deniz Üresin verkoopt bezorgd lachgas in Amsterdam vanuit bakfietsen

De 25-jarige Amsterdammer Deniz Üresin zocht en vond de mazen in de wet. Met zijn bedrijf Ufogas verkoopt bezorgd hij lachgas vanuit bakfietsen en de Amsterdamse burgemeester Femke Halsema kan er voorlopig niks tegen doen. Ufogas omzeilt de ventvergunning door zich voor te doen als koeriersbedrijf. Een verbod is lastig, omdat lachgas onder de Warenwet valt. Halsema riep maandag in Het Parool het kabinet op om te gaan optreden tegen het vrij verkrijgen van lachgas.

LEES MEER 

Europa berauscht sich mit Lachgas – schwappt der Trend in die Schweiz über?

Seit einem Urteil des Obersten Gerichts der Niederlande von 2016, das sich auf einen Entscheid des Europäischen Gerichtshofs von 2014 stützt, fällt Lachgas nicht mehr unter das Arzneimittelgesetz. Für den Freizeitgebrauch darf also legal damit gehandelt werden. Das öffnet das Feld für Geschäftsideen wie jene von Deniz Üresin. In Amsterdam verkaufen er und seine Mitarbeiter auf Fahrrädern mit Lachgas gefüllte Ballons. Fünf Euro das Stück, drei für zehn Euro.

READ MORE

Partydroge Lachgas auf VormarschBillig am Ballon berauscht – Experten warnen

Sahnekapseln sind online oder im Supermarkt zu kaufen. Das kann jedes Kind und es ist nicht teuer. Großverpackungen von 200 Stück gibt es bereits für 50 Euro. Dazu schießen auch die Verkaufsstellen wie Pilze aus dem Boden. In Amsterdam ist Deniz Üresin der “Lachgas-König”. Er beliefert abends und nachts mit rund zehn Lasten-Fahrrädern die Kundschaft in den Kneipenvierteln. “Ich verdiene echt wahnsinnig”, sagt er. Seine Kuriere verkaufen gefüllte Ballons, die Kunden inhalieren das Gas direkt auf der Straße. Der 25-jährige Unternehmer gibt seinen Kunden noch einen guten Rat – gratis: “Lieber im Sitzen inhalieren, sonst fällt man um und muss zur Ersten Hilfe.”

READ MORE

Lachgas, nicht lustig

Der 25-Jährige mit dem Salafistenbart und den Militärklamotten weiß die Obrigkeit zu narren. Die fehlende Lizenz für den Straßenverkauf umgeht er mit einem Trick: Offiziell betreibt er nur einen Kurierdienst, der Online-Käufer bedient. Für die Lieferung darf er sich eine Viertelstunde auf einem bestimmten Platz aufhalten, was sich durch die nächste mutmaßliche Order um eine Viertelstunde verlängert und so weiter. Für die Polizei ist es zu aufwändig zu ermitteln, ob die Käufer im Netz bestellt haben oder nicht. Und die Beamten müssen die Gasflaschen, die sie in ihrer Hilflosigkeit manchmal konfiszieren, gleich wieder herausrücken, weil ihnen die gesetzliche Handhabe fehlt. Sein Anwalt sei “superteuer, aber auch supergut”, sagte Deniz der Zeitung Het Parool, juristisch scheint die Sache wasserdicht zu sein.

READ MORE 

Lachgas wird zum neuen Haschisch

Amsterdams neueste Touristenattraktion ist ein Ballonverkäufer. Man trifft Denizhan Murat Üresin, den alle Deniz nennen, im Rotlichtviertel und auf grösseren Plätzen der Stadt: vor dem Bahnhof, auf dem Leidseplein oder dem Rembrandtplein. Da stehen er und seine Jungs mit Lastenfahrrädern, von morgens bis abends, sieben Tage die Woche, und bieten Luft feil. Der Ballon fünf Euro, drei für zehn. Es ist, natürlich, keine Luft, sondern Lachgas. Wer es inhaliert, kriegt einen kurzen Flash, wird dusselig und euphorisch. Das hält ein paar Sekunden an, manchmal etwas länger.

READ MORE

Lachgas – Da vergeht unseren EU-Nachbarn das Lachen

Sie inhalieren es aus einem Luftballon oder saugen es aus einem Sahnespender: Für den schnellen Rausch atmen immer mehr junge Menschen in Europa Lachgas ein. Die hohe Micky-Maus-Stimme, die man danach einige Augenblicke hat, gilt als Partygag.

READ MORE

Evropu zaplavila staronová droga. Je legální, úřadům jde na nervy

Šlehačkové bombičky se prodávají na internetu nebo v supermarketech. Dostane se tak k nim každý a není to nijak drahé. A prodejních míst rychle přibývá. V Amsterodamu je nekorunovaným králem obchodu s rajským plynem Deniz Üresin. Po večerech a nocích ho jeho kurýři na deseti kolech rozvážejí zákazníkům po hospodách. “Vydělávám fakt skvěle,” pochvaluje si Üresin. Kurýři rajský plyn prodávají v balóncích a zákazníci ho vdechují přímo na ulici. Pětadvacetiletý podnikatel jim dává radu zdarma: “Lépe je inhalovat vsedě, jinak hrozí, že člověk upadne.”

READ MORE

Bombičky se povalují všude. Rozmáhá se rajský plyn, levná a legální droga

 

Šlehačkové bombičky se prodávají na internetu nebo v supermarketech. Dostane se tak k nim každý a není to nijak drahé. V Amsterodamu je nekorunovaným králem obchodu s rajským plynem Deniz Üresin. Po večerech a nocích ho jeho kurýři na deseti kolech rozvážejí zákazníkům po hospodách. „Vydělávám fakt skvěle,“ pochvaluje si Üresin

READ MORE

Vragen en antwoorden lachgas

Het verhandelen van lachgas voor recreatief gebruik (bijvoorbeeld lachgas in ballonnen) valt sinds juli 2016 onder de Warenwet. Waarom is dat zo?

Na een uitspraak van de Hoge Raad in februari 2016 en na een arrest van het Europees Hof van Justitie van 10 juli 2014 is duidelijk dat middelen zonder ‘therapeutische werking’ niet als geneesmiddelen als bedoeld in artikel 1, eerste lid, onder b, van de Geneesmiddelenwet kunnen worden geclassificeerd. Hierdoor is het recreatief gebruik van lachgas niet meer als onrechtmatig gebruik van een geneesmiddel aan te merken.

Waarom valt het verhandelen van lachgas voor recreatief gebruik niet onder de Geneesmiddelenwet?

Het recreatief gebruik van lachgas is niet meer als onrechtmatig gebruik van een geneesmiddel aan te merken sinds de uitspraak van de Hoge Raad in februari 2016. Middelen zonder ‘therapeutische werking’ zijn niet als geneesmiddelen volgens artikel 1, eerste lid, onder b, van de Geneesmiddelenwet te classificeren en vallen onder de Warenwet.

Welke regels gelden voor handelaren van lachgas?

Handelaren van lachgas voor recreatief gebruik moeten zich houden aan de regels van de Warenwet. Voorbeelden zijn lachgas in ballonnen, of lachgaspatronen die met dat doel op de markt worden gebracht.

De Warenwet geldt voor alle producten/waren. Dus ook voor waren als lachgas waarvoor in de Warenwet geen specifieke productveiligheidregels zijn opgesteld. Producenten (dat zijn ook handelaren die ballonnen met lachgas vullen en ze vervolgens aanbieden) zijn primair verantwoordelijk voor de veiligheid van hun producten. De NVWA houdt toezicht op de naleving van voorschriften. Als producten voor andere doeleinden worden gebruikt dan waarvoor ze bedoeld zijn, kan de NVWA alleen optreden als er een bijzonder gevaar bestaat voor de gezondheid of veiligheid van personen. De Warenwet stelt dat een product bij het gezien zijn bestemming te verwachten gebruik geen bijzondere gevaren voor gezondheid of veiligheid mag opleveren.

Onderzoek van het RIVM in opdracht van de NVWA (2016) naar de risico’s van het gebruik van lachgastoonde aan dat incidenteel recreatief gebruik (niet vaker dan 1 keer per maand minder dan 10 lachgasballonnen per keer) niet gevaarlijk is voor de gezondheid.

Wat is ‘recreatief gebruik’ van lachgas?

Het gaat om gebruik van lachgas als partydrug. Dit komt steeds vaker voor, zowel in het uitgaansleven als in de privésfeer. Het lachgas is in de meeste gevallen afkomstig uit de zilverkleurige gaspatronen die bedoeld zijn voor slagroomspuitbussen. Het lachgas wordt vanuit de gaspatronen overgebracht in ballonnetjes en uitgedeeld of verhandeld tijdens evenementen en dergelijke met als doel daarmee een psychedelisch effect op te wekken.

Er is hier sprake van gebruik voor een toepassing waarvoor de gaspatroon niet door de fabrikant is bedoeld en in de handel gebracht.

Wat zijn de risico’s van onbedoeld ‘recreatief’ gebruik van lachgas?

Bij doorsnee recreatief gebruik van lachgas in Nederland (minder dan 10 ballonnen en maandelijks of minder frequent), worden geen gezondheidseffecten verwacht. Dat blijkt uit onderzoeken van het RIVM (2016) en het Trimbosinstituut (2017). Het laatste toont aan dat lachgasgebruik voor de meeste mensen ook tijdelijk en incidenteel van aard is en zich beperkt tot 1 of enkele ballonnen met lachgas per gelegenheid. Maar uit het onderzoek blijkt ook dat er personen en groepen zijn die vaak en/of veel lachgas gebruiken en dat is wel risicovol.

Bij gebruik van veel grotere hoeveelheden en/of met een veel grotere regelmaat (bijvoorbeeld wekelijks enkele tientallen ballonnen) kunnen neurologische en hematologische effecten optreden.

Mensen met een verminderde vitamine B12 opname lopen mogelijk eerder een risico op gezondheidseffecten. Intensief gebruik van lachgas kan, als de gebruikster zwanger is, nadelige effecten op de ongeboren vrucht  hebben (Bron RIVM, 2016).

De website drugsinfoteam.nl gaat in op de risico’s van recreatief gebruik van lachgas.

Wie is verantwoordelijk voor veilig recreatief gebruik van lachgas?

Slagroomspuiten of lachgaspatronen zijn in principe veilig voor het beoogde doel. De gebruiker is zelf verantwoordelijk voor (de gevolgen van) het gebruik van lachgas uit deze patronen, bijvoorbeeld als partydrug.

Degene die ballonnen met lachgas op festivals aanbiedt aan gebruikers, voor geld of gratis, is een producent in de zin van de Warenwet (een ‘waar’). En is daarmee verantwoordelijk voor de veiligheid van het product dat hij of zij levert. Datzelfde geldt voor (internet)leveranciers van lachgaspatronen die duidelijk recreatief gebruik propageren. Toepassen of verhandelen van lachgas voor een ander doel dan waarvoor de fabrikant het heeft gemaakt, is niet per definitie illegaal. Degene die lachgas voor andere doeleinden verhandelt moet wel nagaan of het ook veilig te gebruiken is door de mensen aan wie het product wordt verhandeld.

Degene die lachgas verstrekt is er verantwoordelijk voor dat het product voldoet aan de eisen. Het product mag op basis van art. 18 onder a. van de Warenwet gezien haar bestemming te verwachten gebruik geen bijzondere gevaren voor gezondheid of veiligheid opleveren. Om na te gaan of handhavend optreden door de NVWA nodig is voor lachgas bij recreatief gebruik op basis van de Warenwet, heeft de NVWA het RIVM gevraagd na te gaan of er sprake is van een ernstig gezondheidsrisico. Door de uitkomst van dit RIVM-onderzoek (2016) ziet de NVWA geen reden om handhavend op te treden.

Lachgasbezorger Deniz Üresin krijgt 2 ton boete

Ufogas, het bedrijf dat via de bakfiets lachgas bezorgd in de Amsterdamse binnenstad, heeft voor een bedrag van 200.000 euro aan dwangsommen binnen van de gemeente. Dat zegt eigenaar Deniz Üresin (25).
Üresin, ook bekend als de Lachgaskoning, beweert twee ton te kunnen betalen, maar dat zal hij niet doen. “Dit is echt belachelijk van burgemeester Halsema. Het is een doodvonnis voor een ondernemer die een legaal product als lachgas bezorgt. Het slaat nergens op.”

Lachgasbedrijf maakt zich geen zorgen ondanks boete 100.000 euro

Lachgaskoeriersbedrijf Ufogas is de afgelopen maand meerdere keren aangesproken door handhavers van de gemeente Amsterdam op de bezorgingen van lachgasballonnen. Dat levert eigenaar Deniz Üresin (25) een flinke boete op, iets waar hij zich niet door laat afschrikken. “Het is complete onzin. Ik sta juridisch in mijn recht”, zegt hij tegen RTL Nieuws.

LEES MEER

Deniz reageert op het feit dat hij €200.000 aan boetes heeft gekregen

Deniz, ook wel bekend als de lachgaskoning, heeft inmiddels gereageerd op het feit dat hij €200.000 aan boetes heeft gekregen. De lachgasbezorger heeft deze boetes gekregen omdat zijn bedrijf nog steeds lachgas aan het bezorgen is in het centrum van Amsterdam. Volgens Deniz staat hij volledig in zijn recht, maar de gemeente denkt daar anders over.

Deniz liet aan RTL Nieuws onder andere het volgende weten:

Als we de 500.000 euro halen, gaan we een groot feestje geven.

LEES MEER 

Lachgasbezorger Deniz krijgt boete van €200.000

Lachgasbezorger Deniz heeft van de gemeente een boete van 200.000 gekregen. Handhavers hebben namelijk de afgelopen tijd zeker tien keer gezien dat medewerkers van het bedrijf van Deniz, tegen het verbod in, toch lachgas aan het bezorgen waren in de stad.

Per nieuwe overtreding moet Deniz nu 15.000 euro extra betalen. Het maximale nieuwe bedrag kan oplopen tot 300.000.

Eerder kreeg Deniz al een gebiedsverbod opgelegd, hij mocht niet meer in het centrum van Amsterdam komen. AT5 sprak toen met hem over het letterlijk op zoeken van de grenzen.

LEES MEER 

Lachgasbezorger Deniz gaat door ondanks verbod: “Wij gaan €100.000 aan ballonnen weggeven!”

Lachgasbezorger Deniz bracht vandaag een bezoekje aan het stadhuis. Hij was namelijk door de handhaving, de politie en de gemeente uitgenodigd voor een gesprek. Uit dit gesprek bleek dat Deniz per direct moet stoppen, anders hangt hem namelijk een boete van €100.000 boven het hoofd.

Maar dat houdt Deniz niet tegen, hij gaat namelijk door. Zijn woordvoerder liet in dit nieuwe interview van AT5 weten dat hij en Deniz €100.000 aan ballonnen gaan weggeven.

LEES MEER

Lachgas: lachen, maar moeten we gas terugnemen?

Door Gina Wessels Beljaars en Kim van Poppel

Tijdens een avond stappen een ballonnetje met lachgas, dat kan geen kwaad. Toch?! Lachgas wordt steeds populairder onder jongeren. Het euforische gevoel maakt het middel erg gewild. Zit daar geen luchtje aan?

In onderstaande video doen Deniz Üresin, de eigenaar van Ufogas, en twee gebruikers – van wie de namen zijn gefingeerd – hun verhaal.


LEES MEER

Lachgaskoning Deniz: een brief aan Femke Halsema

‘Lachgaskoning’ Deniz heeft een boete van 200.000 euro gekregen van de gemeente Amsterdam, omdat die vindt dat zijn lachgas-bezorgdienst niet legaal is. Dat is nog de vraag, of dat zo is.

Intussen gaan de burgemeester en de politie er met gestrekt been in, waarbij Deniz herhaaldelijk hardhandig wordt opgepakt en mishandeld. Ik kom er morgen uitvoerig op terug, in een interview met Deniz. Hij heeft een brief geschreven aan de burgemeester. Die staat nu hier: halsema (1)

LEES MEER

Amsterdam: It’s a Gas, Gas, Gas!

The videos below are not Counterjihad-related; however, they do concern cultural enrichment in a broader sense. They feature a Turkish-Dutch “entrepreneur” who exploits a loophole in the peculiar Dutch laws about the distribution of drugs in order to peddle laughing gas (nitrous oxide, N2O) on the streets of Amsterdam.

He’s an obvious rogue, this gas-dealer, but an engaging one. I can’t help but enjoy his repartee, despite his sordid trade and the decadent environment in which he works.

The Netherlands is well-known for its tolerant attitude towards vice, whether it involves substance abuse, sexual license, or other deviant behaviors. It seems strange that the Dutch Powers That Be should be fastidious about nitrous oxide. Yes, it’s toxic, especially in the quantities you see this dealer inhaling, but hardly more toxic than some of the other recreational highs enjoyed on the streets of Amsterdam.

I’m an old prude, so the unabashed hedonism (on the part of both native Dutch and culture-enrichers) on display in these videos seems creepy to me.

The translator includes these notes about the protagonist in the videos:

Deniz Üresin is a Turkish-Dutch rapper turned “entrepreneur”. A hustler playing the system to deal drugs (laughing gas) on the streets of Amsterdam without legal repercussions. He gets high on his own supply, walks around in camouflage, with a “security” patch on his arm, says he maintains law and order on the street.

Halfway through the first video he says he should be King of the Netherlands. Watch the little speech at the end, where he says he’s the future mayor.

SEE MORE

WhatsApp chat